YOUTH
JIU-JITSU

BRAZILIAN JIU-JITSU

3 CLASSES/WEEK

TUE & THU (GI)

5:30-6:15PM 6-9 Y/O'S

6:30-7:15PM 10-15 Y/O'S

SATURDAYS (NOGI)

1100-1200PM (ALL AGES)

$75.00 PER MONTH

ADULT

JIU-JITSU

BRAZILIAN JIU-JITSU

4 CLASSES/WEEK

MONDAYS BJJ 101 (GI)

715-815PM

TUE & THU BJJ 201 (GI)

730-900PM

SATURDAYS (NOGI)

915-1045 AM

$100.00 PER MONTH

AGES 16 & UP

MMA

FOR THE STREET

FUNCTIONAL

SELF-DEFENSE TRAINING

2 CLASSES/WEEK

WEDNESDAYS

600-700PM

SATURDAYS

800-900AM

$75.00 PER MONTH

AGES 16 & UP

WOMEN-ONLY
JIU-JITSU

BRAZILIAN JIU-JITSU

INSTRUCTION FOR WOMEN ONLY

1 CLASS/WEEK

MONDAYS

600-700PM

GI & NOGI

$50.00 PER MONTH

AGES 16 & UP